Chatrine Cohn Jacobsen

Her bor Chatrine Cohn Jacobsen. Chatrine er en del af familien Cohn Jacobsen

Chatrine er var gift med Joachim Cohn Jacobsen.

Chatrine har to sønner.

Den ældste hedder Axel Cohn Jacobsen.

Den yngste hedder Benjamin Cohn Jacobsen.